Bukväggsbråck

Bukväggsbråck orsakas av en bristning i bukväggen, tex navelbråck. Bukväggsbråck kan även uppkomma i gamla operationsärr. Symptomen kan vara smärta och obehag. Det kan också finnas risk för inklämning som i undantagsfall kan leda till tarmvred. Den enda permanenta behandlingen är operation. Vi opererar okomplicerade bukväggsbråck med både titthålskirurgi och med öppen kirurgi. Vi följer upp alla våra patienter och rapporterar till det svenska kvalitetsregistret.