Ljumskbråck

Ljumskbråck drabbar ca 25% av alla män och orsakas av en försvagning i ljumskkanalen. Symptomen kan vara smärta och obehag i ljumsken. Det kan också finnas risk för inklämning. Den enda permanenta behandlingen är operation. Vi opererar ljumskbråck med titthålskirurgi i första hand, men även med öppen kirurgi. Vi följer upp alla våra patienter och rapporterar till det svenska kvalitetsregistret, Svenskt Bråckregister.