Rektusdiastas

Rektusdiastas (delade magmuskler) är vanligt efter graviditet. Uppskattningsvis en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet uppvisar en delning >3 cm mellan de raka bukmusklerna. Rektusdiastas kan vara del i en generell bukförsvagning till följd av en graviditet, och kan ge upphov till funktionella symptom som tex ryggvärk. I första hand rekommenderas idag bålstabiliserande träning. Om träning inte ger adekvat symptomlindring kan en operation återställa anatomin och ge förutsättningar för en återställd bålfunktion.