Om oss

( Bilder kommer inom kort )

Stockholm Hernia Center är en fristående klinik med många års erfarenhet av kirurgi inom både offentlig och privat vård. Alla medarbetare har stor vana av sjuk- och hälsovård. Vår ambition är en verksamhet där kvalitét och patientsäkerhet är det primära. Som patient hos Stockholm Hernia Center skall du känna dig trygg både före och efter din operation. 


Anders Olsson - Kirurg

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig. Specialist inom bråck och bukväggskirurgi. Läkarexamen i Uppsala 2001. Specialist i kirurgi 2008. Genomfört studier på diastaskirurgi. Ansluten till Karolinska Institutet. Grundare av Stockholm Hernia Center.

Katarina Woxnerud - Leg. Naprapat

Ansvarig för träning och rehabilitering. Leg. Naprapat, examen 1991. 25 års erfarenhet av arbete med kvinno-hälsa. Föreläsare och författare. Har publicerat 38 verk varav 20 böcker. Har utvecklat träningskonceptet Mammamage. Medgrundare av Hela Kvinnans Klinik

Thomas Jonsson - Kirurg/Plastikkirurg

Specialitet inom plastikkirurgi: bröstkirurgi och body contouring. Läkarexamen i Linköping 1998. Specialist i Kirurgi 2007. Specialist i Plastikkirurgi 2011. Författat behandlingsöversikter. Grundare av Molding Plastikkirurgi i Uppsala. 

 

Anders Stenbäck - Barnkirurg/Urolog

Specialist i barnkirurgi/barnurologi samt vuxenurologi. 

Camilla Elinder - Koordinator

Koordinator för mottagning och operation.

 

Anna Hansson - Leg. Naprapat

Koordinator för preoperativ träning, postoperativ rehabilitering samt mottagning på Hela Kvinnans Klinik. Leg. Naprapat 2008.

Linn Plogmark - Sjuksköterska

Leg. sjuksköterska. Specialist på sårvård.

 

 

 


Kvalitet / Forskning

Vi har en lång erfarenhet av sjukvård inom både offentlig och privat regi. Vårt mål är att erbjuda den absolut högsta kvalitén på vård och omhändertagande. Våra behandlingskoncept grundas på klinisk erfarenhet, vetenskaplig evidens, nationella och internationella riktlinjer. Vi är anslutna till och rapporterar till svenska kvalitetsregister.

+  LÄNKAR TILL FORSKNING OM DIASTAS:

+ Cohort study of the effect of surgical repair of diastasis recti abdominis - BJSOpen 2019.

+ Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Läkartidningen 2018.

+ Management of Diastasis of the Rectus Abdominis Muscles: Recommendations For Swedish National Guidelines - Scandinavian Journal of Surgery 2020.

Samarbete

Vi har ett nära samarbete med andra vårdgivare och instanser, tex Hela Kvinnans Klinik och Karolinska Institutet i Stockholm. Vi har goda erfarenheter av tvärvetenskaplig samverkan både i forskningssammanhang och i kliniskt arbete. Vi är alltid intresserade av nya samarbeten och avtal. Kontakta oss för vidare diskussioner.

Patientinflytande

Vi vet att alla har olika behov och olika förväntningar på sjukvård. Vi anser att alla skall kunna vara delaktiga i sin egen vård och vi erbjuder ett individualiserat upplägg där Du som patient själv har kontroll över hela vårdförloppet. Din säkerhet har högsta prioritet. Vi anser också att din integritet är viktig och erbjuder tex utökad sekretess.