Om oss

Stockholm Hernia Center är en fristående klinik med många års erfarenhet av kirurgi inom både offentlig och privat vård. Alla medarbetare har stor vana av sjuk- och hälsovård. Vår ambition är en verksamhet där kvalitét och patientsäkerhet är det primära. Som patient hos Stockholm Hernia Center skall du känna dig trygg både före och efter din operation. Kvalitet

Vi har en lång erfarenhet av sjukvård inom både offentlig och privat regi. Vårt mål är att erbjuda den absolut högsta kvalitén på vård och omhändertagande. Våra behandlingskoncept grundas på klinisk erfarenhet, vetenskaplig evidens, nationella och internationella riktlinjer. Vi är anslutna till och rapporterar till svenska kvalitetsregister.

Samarbete

Vi har ett nära samarbete med andra vårdgivare och instanser, tex Hela Kvinnans Klinik i Stockholm. Vi har goda erfarenheter av tvärvetenskaplig samverkan både i forskningssammanhang och i kliniskt arbete. Vi är alltid intresserade av nya samarbeten och avtal. Kontakta oss för vidare diskussioner.

Patientinflytande

Vi vet att alla har olika behov och olika förväntningar på sjukvård. Vi anser att alla skall kunna vara delaktiga i sin egen vård och vi erbjuder ett individualiserat upplägg där Du som patient själv har kontroll över hela vårdförloppet. Din säkerhet har högsta prioritet. Vi anser också att din integritet är viktig och erbjuder tex utökad sekretess.