T-O-R

I vårt koncept, Träning-Operation-Rehabilitering, vägleder vi dig hela vägen mot målet att må bra. I konceptet samordnar vi en personligt anpassad träning, utvärdering och bedömning, en gemensam planering av operationen som utförs av en erfaren kirurg, samt individualiserad postoperativ rehabilitering.

T-O-R konceptet är utvecklat specifikt för patienter med symptomgivande rektusdiastas, där träning inte gett adekvat symptomlindring. Vår erfarenhet är att en individualiserad och kontrollerad postoperativ rehabilitering är mycket viktigt för ett optimalt slutresultat. Konceptet med en individualiserad rehabilitering efter en operation är även tillämpbart på andra bråck- och bukväggsoperationer.


Träning

Många funktionella besvär kan lindras av rätt träning. Vi erbjuder en personligt anpassad träning utifrån dina behov och förutsättningar. I många fall kan rätt träning medföra att en operation inte är nödvändig.

Operation

Vi använder flera olika operationsmetoder. Vi anpassar operationen utifrån dina symptom och i samråd med dig. All personal har lång vårderfarenhet, våra operationslokaler är moderna och vår vårdavdelning är familjär och håller hög klass.

Rehabilitering

Rätt postoperativ rehabilitering kan vara avgörande för ett optimalt resultat. Vi erbjuder en individualiserad progressiv rehab-träning. Individuellt utprovade gördlar ingår i rehabiliteringen.